english|
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yürütme Kurulu
Yasa Tasarısı Taslağı
Kurultay Sonuç Bildirisi
Haberler
Yayınlar
Bildiriler
Basın
İletişim
linkler
6. SANATÇILAR KURULTAYINA DOĞRU-1

"ANAYASA VE SANAT" PANEL/FORUM
Panel KonuşmacılarıAbdullah Sezer
MÜ. Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi
Orhan Kurtuldu
Panel Yöneticisi
TOMEB Temsilcisi

Bedri Baykam
UPSD Başkanı
Fikret Terzi
KESK Habersen

Haşmet Zeybek
İŞTİSAN Temsilcisi
Hüseyin Akbulut
Devlet Opera Balesi Eski Gen. Müd.

Kazım Kolcuoğlu
İstanbul Barosu Başkanı
Orhan Aydın
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Genel Sanat Yönetmeni


Kemal Sevgisunar
KESK Kültür-Sanat Sendikası
Genel Başkanı


Tamer Levent
TOBAV Genel Başkanı

YTÜ Oditoryumu
YTÜ Oditoryumu

©2009