english|
ana Sayfa
Hakkımızda
Yürütme Kurulu
Yasa Tasarısı Taslağı
Kurultay Sonuç Bildirisi
Haberler
Yayınlar
Bildiriler
Basın
İletişim
linkler2. SANATÇILAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ1- 2 Nisan 1996 tarihinde İstanbul AKM' de yapılan 2. SANATÇILAR KURULTAYI sonuç bildirgesi.

             2. Sanatçılar Kurultayı, laik Türkiye Cumhuriyeti’nde demokrasi geleneğinin oluşturulmasının ve sanatçı hak ve özgürlüklerinin kazanılmasının, sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek kurumsal bir yapıyla sağlanabileceğine karar verilmiştir.
Kurultayımız, sanatın ve sanatçıların, laik ve çağdaş bir yaşama biçiminin oluşmasında aldığı rolün, sanatçılar tarafından projelendirilmesi gerektiği düşüncesiyle, sanatın ve sanatçıların kendi alanlarının gelişmesi, kültürün oluşması değerlerinin yaygınlaştırılması ve üretiminde özgür bırakılmasının ancak özerk bir sanatçı yapılanmasında gerçekleşebileceği, bu yapılanmanın da Türkiye Sanat Kurumu Yasası’nın yaşama geçirilmesiyle sağlanabileceği kararına varmıştır.
Türkiye’nin demokratikleşme ve sanatta kurumlaşma sancıları çektiği bir dönemde, bir yıldır süren yoğun çalışmalardan sonra 47 sanatçı örgütünün katılımıyla toplanan 2. Sanatçılar Kurultayı, öncelikle düşünme, düşünce ve yaratma özgürlüğünün, demokratikleşmenin önündeki engellerin kaldırılması zorunluluğu konusunda görüş birliğine varmıştır. Kurultayımız, taslağı hazırlanan ve kurultayımızda tartışılan Türkiye Sanat Kurumu Yasa Taslağı'nın yaşamın demokratikleştirilmesi doğrultusunda önemli bir adım olduğu görüşündedir.
Sanatçı örgütlerinin katkılarıyla kurulacak olan Türkiye Sanat Kurumu'nun oluşması için tüm sanatçı örgütleri üzerlerine düşen görevi yerine getirme kararlılığındadır.
Kurultayımız, geçen yıl gerçekleşen 1. Sanatçılar Kurultayından bu yana atılan olumlu adımlar ve alınan olumlu sonuçlar nedeniyle emeği geçen örgütleri ve kişileri kutlarken, Türkiye Sanat Kurumuna giden yolda harcanan çabanın sürdürülmesi bilinciyle Girişim Kurulunu yeni katılımlarla güçlendirme konusunda görüş birliğine varmıştır.
Kurultayımız, sanatçıların telif hakları başta olmak üzere, yaşam ortamlarında sanat yapıtlarının yer alması, sanatçı tanımının çalışma yasalarında yer alması, sanatçıların sigorta sorunlarının çözümlenmesi, sanat kuramı ve eğitiminin geliştirilmesi, sanatçılar ve sanatçı örgütleri arasında koşulsuz dayanışma sağlanması, Türkiye Sanat Kurumu Yasa Taslağı'nın yasalaşması ve 3. Sanatçılar Kurultayının hazırlanması için Girişim Kuruluna görev vermiştir.
Kurultayımıza katılan sanatçılar ve sanat örgütleri, hazırlanan Türkiye Sanat Kurumu Yasa Taslağının TBMM'ce kabul edilerek yasalaşmasını ve özerk bir kurum haline gelmesini kararlaştırmıştır. Ancak, Türkiye Sanat Kurumu'nun oluşmasına engel olacak, yasanın çıkmasını geciktirecek ya da yasalaştırmayacak olan kararların karşısında Kurultayımız, kendi varlığını sürdürme ve sanatın, sanatçının onurunu koruma kararlılığını da kamuoyuna açıklamayı bir görev bilmektedir.

Saygılarımızla
Sonuç Bildirgesi Komisyonu

Devrim Demiralp, Fuat Güner, Alpay Kabacalı, Taner Levent, Gülgün Tunçok, Öner Yağcı


©2009