english|
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yürütme Kurulu
Yasa Tasarısı Taslağı
Kurultay Sonuç Bildirisi
Haberler
Yayınlar
Bildiriler
Basın
İletişim
linkler1. SANATÇILAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ27-28 MART 1995 tarihinde İstanbul AKM'de yapılan 1. SANATÇILAR KURULTAYI
sonuç bildirgesi.

            Bugün Türkiye’de sanatçının sanat yapma hakkı ve yaratma özgürlüğü, tartışılır hale gelmiş; buna karşın, sanat ortamı ile sanat-sanatçı örgütlerinin ayrı ayrı dağınık çabaları yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu endişeleri paylaşan sanatçı örgütleri olarak, aşağıdaki konuları gündeme getirmeyi, tartışmayı, örgütler arası geniş ve ilkeli katılımlarla birlikte bir çalışma sürdürmeye yönelik bir yapı oluşturmayı, sorunları birlikte çözmeyi kararlaştırdık.

Şu anda sanatçı örgütleri olarak, yaratma özgürlüğünün temeli olan yaşama ve düşünce özgürlüğünün önündeki tüm yasal, ekonomik, toplumsal, siyasal engeller, kültürel baskılar ve sınırlamalar ortadan kaldırılmalı, sanatçının sanatsal yaratım için gereken maddi özgürlük ortamı sağlanmalıdır. Toplumumuzun ancak böyle bir özgürlük ortamında kimlik kazanabileceği ve geleceğe taşınacağı düşüncesi ile gereken yasal değişiklikler ve düzenlemelerin hızla gerçekleştirilmesi zorunluluğunu haykırmak istiyoruz. Sanatçının durumunun iyileştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi, ülkemizin aydınlık geleceği için zorunludur.

Ülkemiz sanatçılarının ve sanat örgütlerinin geniş katılımlı birlikteliğini, sanatçı haklarının savunulmasını sanat üretiminin iletişim kanallarının açılmasını sağlayacak yasal güvencesi olan, yönetsel ve mali bağımsızlığa sahip, taraf olma ehliyeti olan Özerk Sanat Kurumu'nun oluşturulması, tüm sanatçı örgütlerinin ortak talebidir. Bu kurumun çatısı altında var olacak değişik sanat dallarını, ayni ilkeler içerisinde özerk olan öteki kurumları kendi yapılanmalarını da çoğulcu katılımı sağlayarak demokratik bir seçim sistemi ile oluşturulmalıdır.
Toplumsal değişimi yalnız özgür insanların sağlayabileceği ve sanatın insanı özgürleştirebileceği düşüncesi ile yaratma özgürlüğü için sanatsal alanda özerk yapılanma gereklidir. Bu amaca ulaşmak için sanatçı örgütlerinin bir Sanat Konseyi çatısı altında katılımcı örgütler yapısını ve kimliğini koruyarak toplanmaları zorunluluğu görülmüştür.

28.03.1995
AKM-İSTANBUL

Katılımcı sanat-sanatçı örgütleri


©2009